新手

Dobro vzdu š je na sejmu dealta

08。2014年12月

Zaklju ç ek leto š njega sejma dealta je ocenjen s pozitivno oceno: 6.500 strokovnih obiskovalcev na dan,stiri razli ç ne dvorane,220 podpornih ç lanov zdru zenja,pozitivni 反馈.

Projekt za strokownjake

12。2014年11月

Gradnja bazi ç nega predora Semmering je eden izmed najvejih projektov prometne infrastrukture v Avstriji po vojni in v sridi ç u nova gradbena mulde prikolica Gravis 2000。

Josef Heissenberger 1955-2014

30。2014年9月

Josef Heissenberger 1955-2014

Zlata medalja 的 najvi š je nagrade na sejmu AGRA “š ampion”

27。Avgust 2014

Bogate nagrade za novosti,predstavljene na sejmu AGRA 诉 Gornji Radgoni。

Novi spletni nastop

23。Avgust 2014

Spletna stran www.tooyul.com se predstavlja v novi,moderni izvedbi.

Vabljeni na 52。Mednarodni kmetijsko-zivilski sejem AGRA

21。Avgust 2014

AGRA,najpombemnej š i sejem kmetijstva in zivilstva 诉 Sloveniji ter 诉 sosedski regiji š tirih drav drzbo 诉 Gornji Radgoni vrata odprl 诉 soboto,23 岁。Avgusta in bo trajal vse do cettrtka,28 岁。Avgusta。

Hardox 在我的身体

20。Avgust 2014

Zagotovitev najvi š je kakovosti pri obrabljivi plocevini.