阿格拉 2019 在超级市场

Letohnji 57。Mednarodni kmetijsko-zivilski sejem Agra v Gornji Radgoni,na katerem se je predstavilo 1.850 razstavljavcev iz 32 drsav,je uspe š no konan.

02。2019年9月

Sejem upraviuje sloves najbolj prepoznavne tovrstne prireditve 诉 Sloveniji in shiri evropski regiji,saj ga je v stih dneh obiskalo blizu 120.000 ljudi.

Farmtech se je na sejmu Agra v Gornji Radgoni predstavil na tradicionalnem proprostoru,kjer je bilo mogoe videti osem ekeksponatov iz š iroke palete vključno s popolnoma trotrosilnikom organskih gnojil Superfex, 我不知道该怎么做。Magnet za obiskovalce je bila š e ekskluzivna Black Edition razlica mulde prikolice Durus 2000-gre pa za najbolj priljubbljeno in zagotovo najbolj privlachno barvno kombinacijo,ki jo ponuja fartech.Poleg standardnega programs so bile š e predstavljene cisterne za gnojevko Supercis in Ultracis z razli ç nimi sistemi razdelitve.

Premierna predstavitev za Superfex
Novi trosilnik organskih gnojil Superfex v 7-tonski razlici je bil premierno predstavljen javnosti prav na sejmu Agra.Obiskovalci so se lahko tako v z ivo prepri ç ali o vseh prednostih nove generacije,ki jo poleg drzne in obodlikuje najvišja kakovost,izjemna uporabnost in učinkovitost,preverjena robustnost, visoka varnost in š irok nabor opreme iz vi š jih razredov.Celotna prenovljena druzina trosilnikov Superfex bo na trg plasirana v naslednjem letu in bo voljo v razli ciicah od 6-do 12 吨 skupne mase.

Najvi š ja nagrada 诉 roke Farmtecha
V sklopu sejma je potekalo 39。Mednarodno 在 opreme,na katerem je v kategoriji novi proizvodi domae proizvodnje trosilnik organskih gnojil Superfex prepri ç al komisijo in prejel mozno nagrado,naziv š ampiona。Hampionski naziv je dokaz najvi š je kakovosti proizvoda in vrhunsko priznanje podjetu ter potrditev,da se dela dobro in je smer razmi š ljanja prava.

Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem,simpatizerjem in podpornikom ter seveda nai ekipi za razburljiv in uspeen sejemski nastop in se vidimo spet v letu 2020.