Kmeki sladoled Lindenhof-zagotovljeno vsakodnevno uizivanje

Na kmetiji 诉 okviru druzinskega podjetja na obrobju kraja Willebadessen-Ikenhausen 诉 nem ç iji ze osem let nastaja sladoled。V hlevu je 55 krav,ki poskrbijo za prave surovine za hladni pribolj š ek。

21。Januar 2020

Vec kot samo mleko
Leta 2011 je druzina svoji kmetiji s 75 hektarji poleg pridelave mleka in zita dodala š e en steber.Z veliko strasti in predanosti zdaj Leifeldovi proizvajajo pribili zno 20 sort svojega naravnega sladoleda s kmetije.Najpombemnej š o surovino za hladno poslatico dobavlja 55 krav molznic,ki na pa š niku in/ali v odprtem hlevu mirno ç akajo,da napo ç as molze.» Smo si ze od nekdaj mislili,da bi iz mleka lahko naredili vec kot ga le trgovcem,meni Luise Leifeld,ki sedaj z ekipo desetih proizvaja domai kmeki sled adol.

Bolj naklju ç je kot namen
Proizvodnja sladoleda je druzini predstavljala skok v hladno vodo,ki je zahteval veliko poguma,uspobljenosti in vztrajnosti.一个 bilo je vredno truda。Ideja je nastala med obiskom sejmaGr ü nen WocheV Berlinu。Z moem Reinhardom sva prvic poskusila sladoled,narejen na kmetiji,in ugotovila,da je preprosto super,se spominja kmetovalka in zaklju ç i:» 在 doma smo odlo ç ali med gradnjo novega hleva ali izdelavo sladoleda。我是 skrbnica kmetije Luise Leifeld tako ali tako ze vedno zelela domao kavarno,我是 odloitev hitro sprejeta。

Popolnoma naravno
Sladoledne specialitete so naravne in prihajajo brez barvil,umetnih arom,konzervansov in podobrnih dodatkov。Nah sladoled je naraven proizvod resnino visoke kakovosti,pravi Luise Leifeld s kan ç kom ponosa.Na kmetiji je dovolj mleka。Proizvodnja sladoleda poteka do dvakrat na teden,zanjo pa je potrebno 30 do 40 litrov mleka。Letno porabi kmetija Lindenhof do 4000 litrov mleka za svoj sladoled。V hladnih stvaritvah je mogoe u zivati neposedno v domai kavarni,na rednih zabavah na posestvu ali na sh tevilnih regijskih festvalih,trgih in prireitvah.我在 kmetijskih trgovinah 诉 regiji 案中诉 izbranih supermarketih。

Kot 11月
Luise Leifeld skrbi za posel s sladoledom,medtem ko njen sin Karsten,direktor in skrbnik kmetije,za vse drugo na kmetiji.Seveda so za 到 potrebni razli ç ni kmetijski stroji。» Trenutno uporabljamo dvoosno prikolico tipa ZDK 1600,ki na jo splo š no uporabljamo za vse transport od zita in sila ze do gnoja in gramoza.Sluzi nam ze skoraj osem let,pa š e vedno odli ç no deluje in je kot nova,pravi Karsten in poudarja njeno trpe znost ter visoko raven kakovosti.V vi š kih sezoni mu prijatelj pomaga z mulde prikolico Durus 1600。在 ker dela njegov brat Thomas Leifeld 诉 prodaji pri uvozniku Farmtech,Frewer Landtechnik,bo izbira blagovne znamke In proizvodov Farmtech 诉 prihodnosti š e la zja。

Prihodnost s koncetom
Osem 让 po za ç etku izdelovalnica doma ç ega sladoleda napreduje po poti stabilne rasti.在 koncept kmeckega sladoleda jo pelje dlje v prihodnost.Nah kmeki sladoled je ni ni izdelek,poudarja mladi skrbnik kmetije Karsten,ki si ga vsak dan vsaj eno kepico: 在 tako naj ostane!《 Uspeh pripisuje tudi trendu izdelkov.Naravni proizvodi predstavljajo ze vrto 的 ekoloki 让 najstabilnej š i trend v nem ç iji,«pravi.Predvidena je nadaljnja š iritev,saj bi poleg š e nekaj supermarketov radi oskrbovali lokalno gastronomijo。