Nazaj k naravi

Eko kmetija zgajnar s Studenca pri Postojni je ena najvechih med slovenskimi kmetijami,ki se ukvarja s prirejo mleka.Letno pridela pribli zno 1,5 milijona litrov kakovostnega mleka in nudi š rok nabor mlenih izdelkov ter obenem obdeluje 400 hektarjev kmetijskih zemlji š c.

09。2019年9月

Začetki praktično iz nič
Od skromnih zaetkov pred dvajsetimi leti se je pres kok zgodil leta 2004,ko je Anton zgajnar pod mogochnim Nanosom na 600 metrih nadmorske v š ine na š el opou š eno zadruzno posestvo。V njem je videl velik potencial za proizvodnjo mleka in moznost za razvoj kmetije.Praktino iz nic sem ustvaril kmetijo,v katero je bilo vlo zeno ogromno truda,ç asa in navsezadnje tudi denarja,o svojih zaetkih pove Anton zgajnar。Zael je zgolj s tremi kravami,danes imajo 450 glav goveda,od katerih je pribilizno 200 krav mlekaric rjave pasme.Na ekoloki kmetiji redijo tudi slovenske avtohone pasme-cikasto govedo,krsh kopoljske pra š i ç e in posavske konje.Leta 2014 je kmetijo prevzela h ç erka Tina z mozem in ustanovila podjetje Bio dorote d.o.在 prodajo,这是一个很好的例子。Trenutno zaposlujejo 35 ljudi,a njihove ambicije,na ç rti in poentciali so š e mnogo vecci.

Ugla š eni z naravo
Zavzemajo se izklju ç no za ekoloo š ko proizvodnjo.Skrb za zivino,ki se veciino ç asa pase na prostem po irnih pa š nikih,je zanje primarnega pomena.Zato so posebno pozornost namenili ustvarjanju optimalnih pogojev-imajo najpristnejše pa š nike,odlino hlajen hlev,lei š a iz lateksa,chohala,sodobno molzi š e idr.Poslu š amo naravo,sodelujemo z njo 的 incil njene zakonitosti,pravi Tina zgajnar,mlada prevzemnica kmetije in direktorica podtorja Bio dorote,ki skrbi za prodajo in predelavo mleka。Vse stvari so natanchno dorecene,tako da se tochno ve,kje in kdaj se krave pasejo,kako naj jim bo postlano v hlevu,kako in kdaj jih je najbolje molsti, zbirati mleko 在 delati mle è ne izdelke,《 e doda Tina 》。

Vse se za ç ne pri mleku
V sirarni predelujejo le sveze,pristno naravno in ekoloko mleko s svoje kmetije.Dnevno namolzejo od 2500 pa vse do 4000 litrov mleka ter vsega sami predelajo.Na letni bazi to znese pribli zno 1,5 milijona litrov predelave。Je,da so izdelki narejeni iz mleka in je postopek preave pravillen,

Nabor izdelkov
Prilagajajo se tudi potrebam kupcev in trgu,zato nenehno š irijo nabor izdelkov。Bili so tudi eni izmed prvih 诉斯洛文尼亚,ki so zaceli aktivno prodajo mleka preko mlekomatov。Svoje mle è ne ekoizdelke prodajajo š e na tr š nicah in v svojih prodajalnah ter zalagajo š tevilne javne ustanovePoleg širokega nabora ekoloških izdelkov lansirajo v.javne zavode in na vsa svoja prodajna mesta š e sveze žmeso govedine in teletine ter izdelujejo susuhomesnate izdelke krškopoljskih,in sicer naravno su š ene mesnine.

Kvaliteta pred kvantiteto
Bolj nam je pombemna kvaliteta kot kvantitta,«razlaga Tina,ki je razvila svojo lastno avtenti ç no kulturo predelave.Ponosni smo na svoje visokokakovostne ekoloke izdelke,ki smo jih dolga leta sami razvijali.Verjamemo,da si vsi ljudje zaslužijo dobro in kvalitetno hrano,» Izbrana kakovost-kmeki «,Ki zagotavlja nadstandardno kakovost proizvodov ter dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo mleka.Poleg tega so njihovi izdelki prejemniki š tevilnih priznanj in medalj z ocenjevanj.

Zgolj organska gnojila
Poleg predelave mleka 在 zdrave reje imajo 诉 uporabi 400 hektarjev kmetijskih zemlji š c,od katerih je 280 hektarjev travinja in 120 hektarjev njivskih povrshin.Ker naravne danosti ne ustrezajo intent zivni proizvodnji,je treba tla obdelovati premi š ljeno.Zavedajo se,da organska gnojila pripomorejo h kakovosti in hranljivosti tal ter konec koncev okusu pridelkov,zato za gnojenje površ in uporabljajo zgolj organska gnojila,torej lasten hlevski gnoj in gnojevko。Za raztros hlevskega gnoja uporabljajo 16-tonski trosilnik Ultrafex 1600。Mislim,da je ta trosilnik ze petnajsti stroj Farmtech,ki ga posedujem,

Premis ljeni nakupi
Vso sodobno mehanizacijo izbirajo premi š ljeno in sistemati ç no.Odlo ç itve za stroje Farmtech pa nikakor ne obzulejejo.Vmes smo nabavili konkurenen stroj,a se po intenzivni uporabi vrnili na fartech in te napake ne bi vec ponovili,

Vlaganje 诉 prihodnost
Eko kmetija zgajnar je dokaz,da se z mono voljo,vztrajnostjo in trdim delom dalec pride,zato se za prihodnost kmetije ni bati.Ravno nasprotno,ne manjka jim novih ciljev in zamisli za gospodarski razvoj.Oswnovni cilj je seveda obdrati kmetijo 诉 tem obsegu in hkzmanjati stroske。到 nameravajo storiti 的 posobitvijo naravnih danostti 在 preskrbo z lastno vodo 在 elektriko。Trenutno je njihovo posestvo eno veliko gradbi ç e,saj na 3000 kvadratih gradijo 11月 sodoben predelovalno-prodajni obrat,vreden 4 milijone evrov。Zaradi nezadostnih kapacitet 在 vse vejih potreb vlagamo 诉 11月 obrat,saj vidimo velik potencial za dolgoroo ç no izvajanje te dejavnosti,《 odlono pove Tina 》, ki ze zdaj veliko vlaga 诉 promocijo in š e aktivneje zeli vklju citi turizem na kmetiji.在 izzivov,一个 smo dobro pripravljeni nanje,saj verjamemo v to,kar delamo,在 odvihra nazaj v sirarno.