Vsak se 莫拉 znajti 宝 svoje

Družinska kmetija Meolic iz Bakovcev pri Murski Soboti je usmerjena v prašičerejo pridelovanje poljščin 中。宝斯帕达 velikosti med velike kmetije,saj imajo Meoličevi v hlevu med 1100 合 1200 prašičev。Obdelujejo tudi 220 hektarjev njivskih površin。

29。Avgust 2019

Med vechimi specializiranimi
娜 obrobju Murske Sobote,v Bakovcih,达尼洛 gospodar Meolic s svojo družino upravlja sodobno kmetijo,文济 specializirana v prašičerejo poljedelstvo 中。Gre za eno izmed vecijih in uspenejih kmetij v shirshi regiji.Kmetija ima sklenjen krog reje,od plemenskih svinj do pujskov in prai š ev pitancev ter z lastnim vzrejnim sridi š em za plemenske svinj。V hlevu imajo povprechno vedno med 1100 in 1200 prai ç ev.童泰 Poleg obdelujejo 220 hektarjev njivskih površin。V glavnem pridelujejo koruzo,pšenico,ječmen oljno ogrščico 中。Veinoma pridelka,predvsem koruze in jechmena,porabimo v na š em za za krmo za,preostalo p š enico prodamo v bliznji Mlinopek,oljno pa v predelavo za olje,pravi Danilo Meolic。

Je Iznajdljivost ključnega pomena
Zaveda se,da morajo biti prilagodljivi,skrbni,spretni s stroki ter š e kako spremljati trende v kmetijstvu。» Odkupne cene prai š ev vsekakor niso na ravni,ki bi si jo š eli,zato njihova proizvodnja zagotovo ni najbolj dobi ç konosna.Je Tudi 潮流 v tej panogi v zadnjih letih napram govedoreji 在 piščančjereji negativen nestabilen 中,čeprav 所以 prehranske navade Slovencev naklonjene potrošnji svinjskega 台面。Je Obenem krma,ki pri reji prašičev predstavlja približno polovico vseh stroškov,莱托 vsako dražja,«razlaga 达尼在 dodaja,达 se pri prodaji prašičev 章鱼 vsak prašičerejec znajde,kakor 已经在郑州日产汽车有限公司。章鱼 Meoličevi vse prašiče za zakol prodajo Celjskim mesninam,ki,stalen odjemalec korekten 的伙伴。

Živahen čas žetve
在 aktivneje vpeta 诉 delo 案中。V njihovi strojni floti najdemo zgolj premium znamke,med katerimi je tudi fartech-posedujejo novo triosno prikolico DDK 2400,dve dvoosni prikolici ZDK 1800 in malce starej š o prikolico DP 800。V sezoni so vse prikolice v pogonu in do zdaj š e z njihovo uporabo niso imeli negativnih izku š enj.Prikolice so veckrat preobremenjene,一个在 vzdr zljive ter zanesljive,da opravijo svojo nalogo z odliko.在对 šteje v hektičnem času žetve,«razlaga 达尼洛。Vidijo š e nekaj rezerv za izbolj š ave prikolic.» Odpiranje stranic bi moralo biti la zje in preprosteje,mogoe 诉 prihodnje premislimo celo o hidravlinem odpiranju stranic neposredno iz traktorja。Zeleleli bi si tudi la zega oz.samodejnega upravljanja ponjave za š e vechjo uinkovitost,pa dodaja sin Timotej,ki ze stopa po stopinjah o ç eta Danila.

Premis ljeno,纳契特诺在 postopno
Nakup sodobne 在 zmogljive kmetijske mehanizacije 在 posodobitve obstoječega strojnega 大衣 za predstavljajo Meoličeve velik strošek,se zavedajo…… 所以特 nujno potrebne,če 德乐思 želijo poenostaviti 娜 kmetiji konkurenčen v panogi 提的。Letine Odvisne 所以 tudi 外径相同的 cene odkupa prašičev trgu 呐。Ker za prašičerejce 妮 neposrednih subvencij,poskušajo pomoč izkoristiti pri posodobitvi mehanizacije 、き霸 nadomeščajo 勒德尔 stroškov。Kljub 姆瑟 naložb lotevajo premišljeno,načrtno postopno 中。V kratkem 思章鱼 še želijo posodobitve cisterne za gnojevko。» Obstoječa 隙济 še dovolj 多布拉,我 daje firbec,大鼻子 preizkusil eno od novih 水箱 Farmtech z nizkim izpustom,«pravi 达尼, 葛文 dolgoletni 伙伴 uporabnik 多布罗 pozna proizvode podjetja Farmtech。

波格莱德山 v prihodnost
Kmetovanje predstavlja Meoličevim način življenja。Je hkrati 德乐在 užitek,obenem 霸 velika odgovornost obveznost 中。所以 tudi ekološko ozaveščeni,saj imajo 娜 domačiji sončno elektrarno。S trenutnim stanjem 所以 zadovoljni。» S prodajo nimamo težav,bolj 所以 težave s še vedno prenizko ceno napram velikim stroškom prireje。的 ne želimo se preveč pritoževati。在 predvsem to 的 Delamo poteno,kar nas veseli,dodaja 的 ponosno pravi Danilo,uspeh ni enega skupnega modela 的 da za razvoj kmetije。» Vsaka kmetija 莫拉 iskati najti svojo 锅里。在米 smo jo,«še doda。Za Prihodnost prašičerejo 回执的 za 拉斯特 vidijo predvsem v znaku?Izbrana kakovost-Slovenija“。在 sporo ç a 的 Ta oznaba potroshniku zagotavlja,在 je redno kontroliran ter 诉 celoti pridelan in predelan 诉斯洛文尼亚,zaklju ç i Danilo。