品牌故事

VEMO,KAJ JE POTREBNO。

Skrivnost uspeha podjetja Farmtech se ze od nekdaj skriva v kombinaciji tradicije in inovacij.Ze od leta 1954 so konni produkti razviti,projektirani in izdelani od zaposlenih,ki tudi sami namenjajo strast kmetijstvu.Solidna,praktina konstrukcija,izjemno dolga doba ter visoka produktivnost so bistvene proizvodov,ki prispevajo k temu,da Farmtech izpolnjuje najvi š je standarde kakovosti。

STRAST DO KMETIJSTVA

Nah cilj je 诉 tesnem sodelovanju s kmetovalci razviti in ponuditi uinkovite ter ugodne re š itve in storitve,da bi tako bistveno poenostaviti in poveali donosnost dela kmetovalcev.Nae stranke se lahko zanesejo na nas,saj vedo,da jim bomo vedno ponudili ekonomi ci ne in strokovne reit ve ter dobro opravlvlene in kakovostne storitve.

TEHNIKA Z ZDRAVIM RAZUMOM

葛 pionir 娜 področju izdelovanja kmetijskih proizvodov,Farmtech izpolnjuje tudi najbolj zahtevne želje strank 在 ponuja širok spekter storitev za sodobne kmetovalce: obširno svetovanje,prilagojene rešitve inovacij dolgoletne izkušnje združuje s pozitivnim odnosom 做的。

PARTNERSTVO KOT nacelo

S tem,ko se pribli zujemo na š im strankam,se vsak dan sproti u ci imo od njih in lahko ze danes delamo za jutri ter ustvarjamo proizvode za prihodnost.Skupaj z na š imi strankami preverjamo in obenem i š emo inovativne reit ve za š e bolj š e delovanje na š ih proizvodov ter nenehno š irimo podroja njihove uporabe.Podjetje,ki je za ç elo delovati leta 1954,je danes eno najuspe š nej š ih proizvajalcev kmetijske tehnike v Evropi。Usmerjene investicije 诉 sodobne strojne parke,dolgoletne izku š nje 在 inovativnost na š ih sodelavcev so povzdignili Farmtech 诉 visoko cenjenega poslovnega partnerja。

Mochan PARTNER

Kmetijstvo je z leti postalo profesionalni posel.Prvovrstna tehnika in najvi š ja kakovost sta pri tem postali obvezni in samoumevni。S Komptechom,vodilnim ponponudnikom tehnologije in sistemov za mehansko in obobdelavo trdih odpadkov in lesne biomase,ki ima svoje proizvodne objekte v Avstriji in nemciji,ima fartech globalnega partnerja v razvoju。对于 sodelovanje nam omogoa,da z inovativnimi idejami in obsenim znanjem ostajamo na poti uspeha in smo vedno korak pred na š imi konkurenti.

Prenesi Logotip

“Kmetovanje ni poklic。Je nain zivljenja。"