Strategki nabavnik (m/z)

10.1.2020-polni delovni ç as-Ljutomer

Na tem poloaju ste prva sti ç Na to cka za Na š e,ki s tesnim sodelovanjem dolgorone in ekonomsko optimizirane odnose z Na š imi postlovnimi partnerji in optimizirajo Na š e nacupne pogoje。

李恰尔 (m/z)

9.1.2020-polni delovni ç as-Ljutomer

Strokovni sodelavec 诉 kontrolingu (m/z)

27.12.2019-polni delovni ç as-Ljutomer

Na tem delovnem mestu boste kot sodelavec/ka 诉 oddelku za kontroling strokovno podpirali kakovostno porochanje 诉 podjetju。S tem boste prispevali k trajnostnem razvoju in shiritvi podjetja ter njegovi uspe š ni prihodnosti.

Varilci (m/z)

10.1.2019-polni delovni ç as-Ljutomer

Varilci podjetja Farmtech 如此专业。