Strategki nabavnik (m/z)

Na tem poloaju ste prva sti ç Na to cka za Na š e,ki s tesnim sodelovanjem dolgorone in ekonomsko optimizirane odnose z Na š imi postlovnimi partnerji in optimizirajo Na š e nacupne pogoje。

10.1.2020-polni delovni čas-柳托梅尔

Družba Farmtech d.o.Je proizvajalec kmetijske 在 okoljske tehnike 济德尔 skupine Komptech,文济 vodilni mednarodni ponudnik strojev 在 tehnoloških sistemov za mehansko mehansko-biološko obdelavo trdnih odpadkov 中在 pripravo lesne biomase kot obnovljivega vira energije。Ponujamo zanimiv izziv 娜 delovnem mestu: Strateški nabavnik (m/ž)

Vaše naloge

 • Določanje nabavnih strategij,analiz iniciativ 中
 • Doseganje ciljev 鸢娜 nabavne skupine
 • Planiranje in usmerjanje gibanja stroš kov materiala
 • Standardizacija
 • Sodelovanje v projektih 娜 področju logistike 在 obvladovanja stroškov
 • Pri sodelovanje sklepanju pogodb,nabavi,nadzoru naročanja,realizacije 、岑,preverjanju kakovosti 在 logističnih zahtev
 • Z dobavitelji stik
 • Primerjava trga 的基准

Vaš profil

 • Zaključena izobrazba tehnične smeri (VI.阿里七 stopnja)
 • Večletne izkušnje 娜 področju strateške nabave tehnično zahtevnih proizvodov
 • Tekoče znanje nemškega 在 angleškega jezika
 • Poznavanje 德拉的 SAP

Iščemo 输精管,če

 • Ste ciljno usmerjeni 有 imate odlične pogajalske sposobnosti
 • Ste navajeni delati proaktivno 学习科技 usmerjeni v rešitve
 • Imate 拉迪 samostojno 德乐
 • 德乐 cenite v timu

Vam Ponujamo

 • Posebne možnosti razvoja v branži prihodnosti
 • Vodstveno strukturo,kjer kolegialnost se 独立的全国选举委员会在 individualnost

Veselimo se vaše prijave preko elektronske pošte 阿里娜 naslov: Industrijska ulica 军、 92400 柳托梅尔,25.01.2020 najkasneje 呢。

Prijava

Tja š a Makoter Frumen(FRUMEt)

人力资源业务合作伙伴